Bergstrands Arkitektkontor AB

projektering sedan 2009

Vi hjälper er genom hela bygglovsprocessen fram till färdig entreprenad. Våra arkitekter, byggnadsantikvarier och byggingenjörer har stor erfarenhet av byggprojekt som om- och nybyggnation av flerbostadshus. Ny- och tillbyggnation av småhus / fritidshus. Ombyggnationa av lokaler och råvindar till bostäder. Nya balkonger och takterrasser i kulturhistoriska miljöer. Vi jobbar med projekt i Stockholm, Göteborg, Malmö och närliggande kommuner.

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB